Nova penalización por enerxía reactiva Imprimir

A partires de Xaneiro de 2010 os consumidores cun contrato superior a 15Kw, dende unha pequena tenda a un restaurante, con máquinas de aire acondicionado, neveiras, etc. ata unha gran industria donde existen motores, transformadores, etc. poden estar sufrindo importantes incrementos no importe da súa factura eléctica.